W Sercu Dzikich Mazur
informacja: +48 604 752 210

Dzikie Mazury

Dzikie Mazury – atrakcje

Puszcza Borecka 

Wolisko – Ośrodek Hodowli Żubra

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Szeskie Wzgórza

Kraina Węgorapy

Dolina Gołdapy

Lasy Skaliskie

Rezerwat Piłackie Wzgórza (277,17 ha) na terenie gminy Pozezdrze – rezerwat leśny utworzony w 1989 roku, w celu ochrony lasów, położonych na morenie czołowej. Spotkać tam można liczne wąwozy i doliny, które porasta las świerkowo-sosnowy z domieszką brzozy. Najwyższe miejsce w rezerwacie to 210 m n.p.m. Chronione gatunki to: widłak jałowcowaty i tajęża jednostronna. 

Kanał Mazurski

Giżycki Rejon Umocniony

Piramida rodziny Farenheid w Rapie

Mazurska Piramida

Pałac w Mieduniszkach

Pałac w Bejnunach

Łaźna Struga

rzeka Sapina

Ekomuzea
„Trzy dęby” w Lisach
„U Jeziorowskich” w Jeziorowskich
”Żytkiejmski Trójstyk” w Żytkiejmach

Piszą o Ekomuzeach

„Akwedukty Północy” – Stańczyki, Kiepojcie, mosty na Jarce w Botkunach

Mazurski Trakt Konny

Na wakacje w siodle świetnie nadaje się samo centrum Pojezierza Mazurskiego. W rejonie biegnie Mazurski Trakt Konny. Ma on 140 kilometrów długości i biegnie terenami o różnym ukształtowaniu, głównie lasami i brzegami jezior. Szlak został wytyczony kilka lat temu z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń promujących rozwój gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i wciąż nie jest bardzo popularny w Polsce.

Republika Ściborska

Uzdrowisko Gołdap

Stok narciarski Piękna Góra

Safari – park zwierząt w Zatykach

Park Linowy Konikowo k. Gołdapi

Wieża widokowa w Gołdapi

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie