W Sercu Dzikich Mazur
informacja: +48 604 752 210

Opis krajoznawczy okolicy

Opis krajoznawczy okolicy

 

Wycieczki krajoznawczo – przyrodnicze

Obraz 163

Wycieczka rowerowa „Szlak Wschodni” o długości ok. 20 km przebiegający przez obiekty historyczne i przyrodnicze:

 • – Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Klewinach,
 • – Umocnienia z okresu II Wojny Światowej w rejonie wsi Klewiny,
 • – Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich i niemieckich z okresu I Wojny Światowej. Zlokalizowany w lesie na północ od miejscowości Klewiny. Miejsce spoczynku 7 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej oraz 18 żołnierzy armii niemieckiej, w tym trzech o nieznanej tożsamości. Według opracowania Maxa Dehnena, ich pierwotnym miejscem spoczynku były następujące miejsca w Klewinach: cmentarz wojenny na Kościelnej Górze, cmentarz majątku, mogiła w ogrodzie majątku oraz mogiła nad stawem ( żołnierze armii rosyjskiej ).
 • – Głaz narzutowy (pomnik przyrody) „Angerapp – pomiędzy miejscowościami Skaliszkiejmy i Jagoczany w lesie,
 • – Aleja dębowa w Jagoczanach,
 • – Ruiny po byłym obozie RAD Gleisgarben w Jagoczanach,
 • – Zabytkowy Kościół ewangelicki ob. rzym.-kat, koniec XIX w. w Rogalach,
 • – Była kaplica Baptystów w Rogalach,
 • – Głaz narzutowy (pomnik przyrody) „Skalich”- pomiędzy miejscowościami Rogale i Ziemiany w lesie,
 • – Jeziorko wytopiskowe śródleśne przy głazie „Skalich”,
 • – Budynek po byłej szkole w Ziemianach (niespotykana architektura),
 • – Panorama południowa z Gór Klewińskich.